top of page
Windmills

HAMON 3

Dapat nating suportahan ang seguridad sa enerhiya at ang pagpapaunlad ng bioeconomy mula sa nababagong likas na yaman sa Estados Unidos.

Upang matugunan ang dumaraming pangangailangan ng lumalaking populasyon ng mundo, dapat tayong magbigay ng nababagong enerhiya at iba pang potensyal na bioproduct sa isang mahusay, napapanatiling kapaligiran, at matipid na paraan. Kinakailangan ang pananaliksik upang matiyak ang sigla, katatagan, at kakayahang kumita ng ating sistemang pang-agrikultura at upang makakuha ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya na nagreresulta mula sa produksyon ng enerhiya, tela, polimer, at iba pang mahahalagang kemikal sa anyo ng mga nababagong bioproduct mula sa mga materyales sa agrikultura.

Ang aming mga lugar ng siyentipikong pokus ay:

  • Pagbuo ng mga teknolohiya upang mapabuti ang kahusayan sa pagproseso ng produksyon ng biomass na naaangkop sa rehiyon sa mga bioproduct (kabilang ang mga biofuels)

  • Pagbuo ng mga sistemang pang-agrikultura na mahusay na gumagamit ng mga input at lumilikha ng mas kaunting basurang produkto

  • Pagtatasa sa mga epekto sa kapaligiran, sosyolohikal, at pang-ekonomiya ng produksyon ng mga biofuels at coproduct sa lokal at rehiyonal na antas upang matiyak ang pagpapanatili

  • Pagpapalawak ng pagsasaliksik ng biofuel na may kinalaman sa hindi maaarabong lupa, algae, mga isyu sa peste na naglilimita sa mga ani ng biofuel crop, at mga emisyon ng mga alternatibong panggatong

  • Muling pagbubuo ng mga insentibo sa ekonomiya at patakaran para sa paglago ng susunod na henerasyong industriya ng domestic biofuels

Grand Challenge 3 Page 1
Grand Challenge 3 Page 2

Tuklasin ang Epekto ng
1890s Institution's Innovation

This new Science Roadmap for Food and Agriculture will be essential in its contribution to fulfilling the land-grant mission to extend cutting-edge research to solve critical problems for the public good.


It establishes a benchmark for future dialogue around these crucial societal challenges. It provides a justification for continued and even expanded public investment in research in these Grand Challenge areas over the next 10 years

bottom of page