top of page
Image by Kelvin Zyteng

HAMON 6

Dapat nating pataasin ang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagbuo ng mga napapanatiling kasanayan sa pamamahala.

Ang mga desisyon sa pamamahala na ginawa ng mga may-ari ng lupa at producer ng agrikultura ay nakakaapekto hindi lamang sa pagkain, hibla, halamang ornamental, at mga produktong panggatong ng agrikultura kundi pati na rin sa mga produkto at serbisyo ng ecosystem, tulad ng nutrient cycling, sirkulasyon ng tubig, regulasyon ng komposisyon ng atmospera, at pagbuo ng lupa. Dapat bigyang-diin sa pananaliksik ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kasanayan sa produksyon ng agrikultura at ang mga epekto nito sa rehiyon at pandaigdig.

 

Ang aming mga lugar ng siyentipikong pokus ay:

  • Pagtatasa sa kapasidad ng mga sistemang pang-agrikultura na maghatid ng mga serbisyo ng ecosystem, kabilang ang mga trade-off at synergy sa mga serbisyo ng ecosystem

 

  • Pagbabawas ng antas ng mga input at pagpapabuti ng kahusayan sa paggamit ng mapagkukunan ng produksyon ng agrikultura

 

  • Pagpapahusay ng mga serbisyo sa panloob na ecosystem (hal., nutrient cycling, pest control, at polinasyon) na sumusuporta sa mga resulta ng produksyon upang mabawasan ang mga kemikal na input

  • Pagbuo ng mga sistema at teknolohiya sa produksyon ng mga hayop at pamamahala ng basura na may tunog sa ekolohiya

 

  • Pagbuo ng patakaran at regulasyon na nakatuon sa mga sistema at nakabatay sa agham para sa napapanatiling sistema ng agrikultura

ESS Grand Challenge 6 part 1
ESS Grand Challenge 6 part 2

Tuklasin ang Epekto ng
1890s Institution's Innovation

This new Science Roadmap for Food and Agriculture will be essential in its contribution to fulfilling the land-grant mission to extend cutting-edge research to solve critical problems for the public good.


It establishes a benchmark for future dialogue around these crucial societal challenges. It provides a justification for continued and even expanded public investment in research in these Grand Challenge areas over the next 10 years

bottom of page