top of page
crop field of agave

KANLURANG REHIYON
WAASED

Western Association of Agricultural Experiment Station Directors

Ang Western Association of Agricultural Experiment Station Directors (WAAESD), isa sa limang naturang rehiyonal na asosasyon, ay binubuo ng 13 western states at 4 Pacific trust territory na bumubuo sa western region.  The 1890 universities (makasaysayang itim na naglilingkod na mga institusyon) ay mayroon ding katulad na asosasyon ng mga direktor ng pananaliksik.

Ang Research and Marketing Act of 1946 ay nagtabi ng 25% ng Title 1, Section 9 (Hatch funds) para sa rehiyonal na pananaliksik.  Ang WAAESD ay kasunod na inayos noong 1948 bilang bahagi ng pagtulong sa pagpaplano at pamamahala mga aktibidad sa pananaliksik na mahalaga sa rehiyon.  Ang kahilingan ng Kongreso na ang lahat ng istasyon ng eksperimento sa agrikultura ay gumastos ng 25% ng paglalaan ng pondo ng formula ng Hatch sa pananaliksik sa rehiyon ay nag-ambag din sa pagbuo ng asosasyon._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Ang panrehiyong pangakong ito ay muling tinukoy sa Agricultural Research, Extension, and Education Reform Act ng 1998 sa "multistate research", ang multistate research fund (MRF) ay nilikha, at may mga bagong kinakailangan para sa pinagsamang multistate na pananaliksik at mga aktibidad sa extension .

map of Western US
organization icon

PAMUMUNO

Dr. Bret W. Hess, Executive Director

Ms. Jennifer Tippetts, Pamamahala ng Administrasyon

location icon

ESTADO/TERITORYO

AK, CA, OR, ID, NV, UT, AZ, NM, HI, CO, WY, MT, WA, GU, NMI, FSM, AS

Grapes on the vine

Tuklasin ang Epekto ng Western Innovation

Cotton Field

MGA PRAYORIDAD

Western Agenda

Natapos noong 2015,  Ang Western Perspective at Western Agenda mag-ulat ng mga dokumento at nagpapakita sa mga gumagawa ng desisyon at stakeholder ng halaga ng Kanlurang US at ang mga kontribusyon ng Western Land-Grant Universities sa ekonomiya ng agrikultura ng bansa.

 

Ang Western Perspective at Western Agenda Summary ay magagamit na ngayon para makipag-ugnayan sa mga gumagawa ng desisyon at stakeholder sa iyong estado, rehiyon, o sa buong bansa.

The Western Agenda Full Report.png
bottom of page