top of page
Wheat Field

Magsisimula Ngayon ang Sustainability ng Bukas

Paano natin maaabot ang ating pinakamatayog na mga layunin ng isang napapanatiling kinabukasan para sa lahat?

 

Ang aming"Science Roadmap para sa Pagkain at Agrikultura" ginagabayan ang aming pananaliksik at tinutupad ang misyon ng land-grant na palawigin ang makabagong pananaliksik upang malutas ang mga kritikal na problema para sa kapakanan ng publiko.

 

Nagtatatag ito ng benchmark para sa hinaharap na pag-uusap sa mga mahahalagang hamon sa lipunan. Nagbibigay ito ng katwiran para sa patuloy at kahit na pinalawak na pampublikong pamumuhunan sa pananaliksik sa mga lugar na ito ng Grand Challenge sa susunod na 10 taon.

Ang Aming Pangako sa Tao at sa Planeta

ItoRoadmap ng Agham para sa Pagkain at Agrikulturanaglalarawan ng isang mapaghamong at kapana-panabik na kinabukasan para sa mga kolehiyong pinagkalooban ng lupa ng bansa ng agrikultura at mga istasyon ng eksperimento sa agrikultura ng estado. Sinasalamin nito ang komprehensibong pag-iisip tungkol sa hinaharap ng mga agham sa agrikultura at kinikilala ang mga direksyon sa hinaharap para sa pananaliksik sa mga agham ng pagkain at agrikultura.

 

Ginagawa ng Roadmap ang kaso para sa mga bagong pamumuhunan sa pananaliksik upang matugunan ang mga sumusunod na lalong kumplikado at lumalaganap na mga isyu:

 

Isang magkakaugnay na pandaigdigang ekonomiya

Pagkakaiba-iba ng klima

Mga pangangailangan sa kapaligiran at base ng likas na yaman

Mga nababagong mapagkukunan ng bioenergy at seguridad ng enerhiya

Mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan

Mga uso patungo sa labis na katabaan

Pagkagutom at seguridad sa pagkain para sa populasyon ng mundo

 Mga hamon sa kapakanan ng indibidwal, pamilya, at komunidad

Tinutukoy ng Roadmap ang pitong magkakahiwalay na Grand Challenge na tinukoy ng mga mananaliksik, siyentipiko, at lider ng Land-grant University bilang kritikal para sa isang napapanatiling kinabukasan para sa ating planeta at sa mga tao nito. 

  • An interdependent global economy

  • Climate variability

  • Demands on the environment and the natural resource base

  • Renewable bioenergy sources and energy security

  • Health care costs

  • Trends toward obesity

  • Hunger and food security for the world’s population

  •  Challenges to individual, family, and community well-being

The Roadmap defines seven separate Grand Challenges that Land-grant University researchers, scientists, and leaders identified as critical for a sustainable future for our planet and its people. 

Our Roadmap to the Future
Grand Challenges 1-7
Download Complete Repot

Ang bagong Science Roadmap para sa Pagkain at Agrikultura ay magiging mahalaga sa kontribusyon nito sa pagtupad sa misyon ng land-grant na palawigin ang makabagong pananaliksik upang malutas ang mga kritikal na problema para sa kapakanan ng publiko.

Nagtatatag ito ng benchmark para sa hinaharap na pag-uusap sa mga mahahalagang hamon sa lipunan. Nagbibigay ito ng katwiran para sa patuloy at kahit na pinalawak na pampublikong pamumuhunan sa pananaliksik sa mga lugar na ito ng Grand Challenge sa susunod na 10 taon

bottom of page